Voor de zestiende keer op rij
nodigt buurtcomité Belle Vue de inwoners van de Martelarenlaan uit op zijn

NIEUWJAARSRECEPTIE

We heffen graag samen met jullie het glas op het nieuwe jaar
op zondag 26 januari 2020 vanaf 11 uur
in lagere school De Ark, Martelarenlaan 313.
Een leuke gelegenheid om wat bij te praten met je buren
en om nieuwe buren te leren kennen.
Naar jaarlijkse gewoonte is de toegang gratis, zorgt het buurtcomité voor de drankjes
en mag iedereen die dat wenst, zelf een feestelijk hapje meebrengen.Nog geen exemplaar in huis van "De Straathistories Martelarenlaan"?
Bestel het dan online via dit formulier.

Voor de vijftiende keer op rij ging op zondag 13 januari 2019 onze NIEUWJAARSRECEPTIE door,
in lagere school De Ark.
Een leuke gelegenheid om wat bij te praten met je buren
en om nieuwe buren te leren kennen.
We hebben er ook "De Straathistories Martelarenlaan" voorgesteld:
een boekje met de geschiedenis van onze straat,
aangevuld met anekdotes en persoonlijke herinneringen.
Naar jaarlijkse gewoonte was de toegang gratis: het buurtcomité zorgde voor de drankjes, verschillende buren zorgden voor lekkere hapjes.


 

Januari 2017

Het OBK heeft recent een persbericht uitgestuurd dat opgepikt is geweest door ROB. Hieronder lezen jullie alles.
Een spetterend 2017 - met alvast een spoordijk...

Inspraak dreigt met sisser te eindigen

Overleg Buurtcomités Kessel-Lo (OBK) is ontgoocheld nu maatregelen uitblijven om de verkeersstromen in het binnengebied tussen de Tiense- en de Diestsesteenweg te beperken. Met de komst van het Park Belle Vue wordt nochtans zware verkeershinder verwacht.

Op 20 december 2016 hadden de schepenen bevoegd voor verkeer (Carl Devlies), openbare werken (Dirk Robbeets) en milieu (Mohamed Ridouani) een onderhoud met een vierkoppige delegatie van OBK, in aanwezigheid van mobiliteitsambtenaar Tim Asperges. Het OBK vroeg de schepenen hoe en wanneer de door Vectris uitgewerkte plannen concrete uitvoering zullen krijgen. Tijdens het gesprek bleek al gauw dat de stad niet bereid is maatregelen door te voeren om de verkeersafwikkeling in goede banen te leiden en om de leefbaarheid in de betrokken wijken te garanderen, behalve dan wat strikt noodzakelijk is als gevolg van de aanleg van Park Belle Vue. Het OBK is erg teleurgesteld in deze ontwikkeling.

De stad had een ambitieus en hoopgevend plan voor het Kesselse binnengebied uitgewerkt in samenwerking met studiebureau Vectris en een burgerpanel van meer dan 40 Kesselaars. Dat plan moest sluipverkeer en nog meer files bestrijden, het verkeer op de Diestsesteenweg vlot trekken en zorgen voor straten waar het aangenaam wonen is. De leden van het panel en het OBK hebben eind september 2016 het plan gunstig onthaald.

Op www.buurtcomiteskessello.be vindt u de hoofdlijnen van dit plan.

Helaas blijkt nu dat de schepenen zelfs voor de meest noodzakelijke maatregelen uit het plan terugdeinzen, zogezegd omdat er te weinig draagvlak voor zou zijn. Voor het eind van de legislatuur wil het schepencollege liefst geen enkele nieuwe maatregel nemen, zo blijkt uit het onderhoud van 20 december.

Veel Kesselse buurtcomités vragen al jaren om ingrepen die de verkeersveiligheid en leefbaarheid in hun straat verhogen en de verkeersoverlast aan banden leggen. Het OBK vindt verder uitstel onbegrijpelijk. De nakende heraanleg van de Martelarenlaan, een van de drie grootste verkeersassen van dit deel van Leuven, dreigt immers de hinder en de chaos in een aantal straten nog te vergroten, terwijl de geplande toeritdosering, om bussen sneller richting station te laten rijden, voor extra sluipverkeer kan zorgen. Zowel de werken aan de Spoordijk en Park Belle Vue als de ingrepen op de steenweg zijn volgens het OBK een ideale aanleiding om in te zetten op andere mobiliteit en meer leefbaarheid. Om die reden hebben veel straatvertegenwoordigers meer dan een jaar lang mee gewerkt aan de opmaak van het plan. Ze komen nu van een kale reis thuis.

We hopen dat het stadsbestuur in het nieuwe jaar alsnog haar verantwoordelijkheid opneemt, haar goede voornemens van weleer uitvoert en met belangrijke voorstellen komt op de eerstvolgende bijeenkomst van het burgerpanel, voorzien op 19 januari.

Het OBK overweegt nu andere stappen om opnieuw beweging in dit dossier te krijgen. Het volgende burgerpanel wordt ongetwijfeld een cruciaal moment.


September 2015

Op 23 september ging een vergadering door van enkele afgevaardigden van "Overleg Buurtcomités Kessel-Lo" (OBK) en de verantwoordelijke schepenen. Resultaat: belofte en engagementen voor verder participatie en overleg. Anderzijds bleek dat het subsidiedossier voor de fietsstraat in de ventweg - samen met een verkeerscirculatieplan van o.a. de éénrichtingen - al opgestuurd was naar de VOM, dus zonder overleg vooraf met OBK.

Het huiswerk van OBK is gedaan voor de volgende maanden met het alternatief voorstel op scenario C, en de schepenen zien dit compromisvoorstel op basis van scenario C wel zitten. Er is ook een studie uitgeschreven voor een verkeerstelling die moet uitmonden in een mobiliteitsplan voor het verkeer tussen Tiense steenweg en Diestse steenweg.

Na de vergadering werd ook een petitie (120 ex) afgegeven aan schepenen en in de namiddag zijn de kinderen van de "stille straten" (Stijn Streuvels, K.Astrid en Peter Benoit) tekeningen gaan afgeven om te beklemtonen dat de sociale functies van deze straten (speelstraat, buurtfeest, ...) belangrijk zijn voor de bewoners.

Zie ook het persbericht van 24 september 2015.


December 2014

Het participatietraject tussen het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo en Stad Leuven vordert langzaam maar gestaag. In november keurde de gemeenteraad een actieplan goed dat heel veel van onze eisen bevat. En er is ook nieuws over het circulatieplan voor Kessel-Lo. Lees meer ...

Vernieuwingsproject Kop van Kessel-Lo in doctoraatsthesis Tom Coppens. Lees meer ...


Het buurtcomité "Belle-Vue" verdedigt de belangen van de bewoners van de Martelarenlaan te Kessel-Lo (Leuven).

We zijn een feitelijke vereniging, met als bestuursleden Geert Beullens, Hans Taillieu en Peter Vanroose. De statuten kunnen verkregen worden bij één van de bestuursleden.